آپدیت تلگرام به شما در تجدیدنظر درباره حذف پیام‌تان کمک می کند

Telegram Update / آپدیت تلگرام
آپدیت تلگرام به نسخه جدید، ویژگی‌های را ارائه می‌دهد که در جلوگیری از حذف نسنجیده‌ی محتوا و مدیریت بهتر گروه، کمک‌مان می‌کند. اکنون بعد از حذف یک پیام، ۵ ثانیه فرصت دارید تا آن را بازگردانید.

نوشته آپدیت تلگرام به شما در تجدیدنظر درباره حذف پیام‌تان کمک می کند اولین بار در پلازامگ پدیدار شد.