مقایسه آمار توجه به رده بندی سنی بازی‌ها در ایران و بریتانیا در سال ۹۷

توجه به رده بندی سنی بازی‌ها در ایران

یکی از موضوعات مهم حوزه‌ی بازی‌های ویدئویی رده بندی سنی بازی‌ها است. با استفاده از رده بندی سنی، که در کشورها و مناطق مختلف به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود و اسامی مختلفی هم دارد، بازی‌ها با محتوای نامناسب برای بازی‌کنندگان گروه سنی خاصی ممنوع می‌شوند. رده بندی سنی در نهایت یک عدد را مشخص می‌کند […]

نوشته مقایسه آمار توجه به رده بندی سنی بازی‌ها در ایران و بریتانیا در سال ۹۷ اولین بار در گیم نیوز پدیدار شد.