بحران ریاضیات کم‌تر از بحران آب نیست ؛ بررسی علل افت ریاضیات در ایران

مطلب بحران ریاضیات کم‌تر از بحران آب نیست ؛ بررسی علل افت ریاضیات در ایران برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

بحران ریاضیات در ایران کارشناسان این حوزه را نگران کرده است. آنها می‌گویند بحران ریاضیات چیزی از بحران آب و مسائل محیط زیستی ندارد. در این نوشتار به بحران ریاضیات در ایران می‌پردازیم. به گفته کارشناسان برای مقابله با بحران ریاضیات در ایران به تشکیل یک اتاق فکر غیرمتعصبانه، واقع‌بینانه، غیرجناحی و بدون جهت‌گیری نیاز…

مطلب بحران ریاضیات کم‌تر از بحران آب نیست ؛ بررسی علل افت ریاضیات در ایران برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/