کاهش ۴۶ درصدی تولید خودرو ؛ آیا پیش‌فروش‌ها هم کاهش می‌یابد؟

مطلب کاهش ۴۶ درصدی تولید خودرو ؛ آیا پیش‌فروش‌ها هم کاهش می‌یابد؟ برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

کاهش ۴۶ درصدی تولید خودرو در جدیدترین گزارش وزارت صمت به چشم می‌خورد. کاربران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا پیش‌فروش‌ها هم به همین نسبت کاهش پیدا کرده است. آنطور که از جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، تولید انواع خودرو در شهریور ماه سال جاری نسبت به…

مطلب کاهش ۴۶ درصدی تولید خودرو ؛ آیا پیش‌فروش‌ها هم کاهش می‌یابد؟ برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/