نشست «مبانی نظری تاریخ تحولات مذهبی در اروپا» برگزار می‌شود

گروه اندیشه ــ نشست «مبانی نظری تاریخ تحولات مذهبی در اروپا» معرفی و نقد کتاب تاریخ مذهبی اروپا برگزار می‌شود.