قرآن و نماز؛ محور فعالیت‌های فرهنگی کمیته امداد

گروه فعالیت‌های قرآنی ـ معاون امور فرهنگی کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: کمیته امداد، نهادی حمایتی است که به‌منظور کاهش آسیب‌ها و ترویج اعتقادات و معارف دینی، قرآن و نماز را محور فعالیت‌های فرهنگی خود قرار داده است.