دیدن تبلیغات فوق خلاقانه و جالب را از دست ندید!!/ عکس

تبلیغ خلاقانه فیلم Glass که هم اکنون روی پرده سینماهای آمریکاست
سخت میشه باور کرد این پوستر فیلم باشه، انگار یکی واقعاً زده شیشه رو شکسته